Over ons

4 Critical IT helpt u grip krijgen op uw bedrijfskritische IT infrastructuur

Wij ontzorgen IT teams en Managers in complexe IT omgevingen.

Het beheer van complexe IT-infrastructuren verschuift van reactief naar proactief, van IT naar business perspectief en van component naar keten inzicht. 4 Critical IT heeft haar ontstaansrecht ontleend aan deze beweging die door ruim 40 IT professionals unaniem is benoemd binnen complexe IT omgevingen.

Ontstaan: 4 Critical IT begrijpt als geen ander dat de IT een wereld is waarin vereist is dat je jezelf continue blijft ontwikkelen en verbeteren. Wij helpen onze klanten continu te ontwikkelen en verbeteren. Dit doen wij met de door ons gekozen oplossingen en consultancy. Onze IT professionals hebben allen ruim 10 jaar werkervaring binnen complexe corporate IT omgevingen. Hierdoor weten zij welke problematiek er speelt binnen grote organisatie en kunnen zij precies de vinger op de pijnlijke plek leggen. Continue hebben wij de vinger aan de pols binnen de IT wereld om te kijken welke ontwikkelingen zich voordoen en op welke manier wij onze klanten kunnen helpen met deze nieuwe ontwikkelingen. Wij helpen u grip te krijgen op uw bedrijfskritische infrastructuur. Dit doen wij door maandelijks denktank sessies te organiseren waarin wij de opgedane kennis met elkaar delen en op een gestructureerde wijze kijken naar de uitdagingen die er zijn binnen de IT. Wij hebben de grootste uitdagingen vertaald naar de meest ideale oplossingen. Zorgvuldig hebben wij selectiecriteria opgesteld om de meest ideale oplossingen/vendors te vinden. Onze zoektocht is wereldwijd uitgevoerd en de beslissing is met uiterste zorgvuldigheid genomen. Wij willen voor meer dan 100% achter onze oplossingen staan.

De uitdagingen
De grootste generieke uitdagingen:

 • storingen zoeken.

 • genereren van betrouwbare management rapportages, het liefst realtime.

Meer gespecificeerd:

 • Weten welke impact een verstoring heeft op uw Business Services.

 • Monitoring te complex, geen relaties tussen componenten, geen services views, veel tools.

 • Datacenters, geen idee wat er in huis is, waar het staat, registratie van hele datacenters in excel incl. Changemanagement.

 • Gebruikers ervaring, hoe meet je nu de gebruikers ervaring.

Selectie criteria
Onze selectie criteria waren simpel maar doeltreffend:

 • Helpt de oplossing om grip te krijgen op uw IT infrastructuur?

 • Willen onze professionals er zelf mee werken?

 • Levert het veel toegevoegde waarde tegenover de huidige oplossingen in de markt?

 • Het liefst een standaardoplossing met mogelijkheid om naar wens van de klant in te richten.

 • Is de oplossing klaar voor de toekomst en kan het dealen met legacy?

 • Eenvoudig in gebruik en implementatie.

 • Brengt het Business en IT dichter bij elkaar?

 • Is de vendor flexibel en heeft het een bewezen trackrecord?

Benefits
Onze oplossingen + onze kennis en ervaring

 • IT en Business hebben profijt.

 • Onderlinge samenwerking verbeterd.

 • IT teams ontzorgd.

 • Managers behalen doelstellingen.

 • Tijd/resource en kosten besparing.

 • Tevreden gebruikers.

Inzicht in werking van kritische bedrijfsprocessen

Inzicht in de werking en volledige meetbaarheid van de kritische bedrijfsprocessen, ook wel Business Service Management (BSM) genoemd, vinden wij een basisvoorwaarde voor het slim beheren van complexe IT infrastructuren. Om dit voor onze klanten te realiseren gaan we stapsgewijs te werk: 1. Waar staat uw dure apparatuur wat en hoe is het fysiek met elkaar verbonden? (DCIM) 2. Hoe is de functionele business route? (BSM - ketenmonitoring) 3. Als alles op groen staat, maar de eindgebruiker klaagt over vertraging. Waar zit dan het probleem? (APM)

Verdubbelen van de efficiency op de IT-afdeling

Door middel van alerts proactief gewaarschuwd worden op het juiste niveau over mogelijke problemen in de IT infrastructuur, dat is waar we bij 4 Critical IT naar streven. Wij zorgen ervoor dat onze klanten problemen doelgericht kunnen oplossen, zelfs voordat de eindgebruiker het merkt. Ingebouwde analyse mogelijkheden voor het vaststellen van de root cause en de impact van bepaalde IT events op het niveau van de dienstverlening enerzijds en het vaststellen van de oorzaken anderzijds. De tijd die nodig is om IT problemen op te lossen kan hierdoor met 70% afnemen! Geen onnodig overleg en uitzoekwerk meer en dat geeft een enorme impuls aan de beschikbaarheid en performance van de dienstverlening!

IT-afdeling strategisch partner voor business afdelingen

Met behulp van onze tools & kennis verandert uw IT afdeling in een strategisch partner voor de business afdelingen. Rapportages worden real-time gegenereerd in een logisch, intuïtief en rol gebaseerd dashboard, in plaats van handmatig de data uit verschillende tools bij elkaar te voegen. De Service Level Agreements (SLA's) en Service Level Objectives (SLO's) worden geautomatiseerd en real-time gemonitord, waarmee de nadruk ligt op het beheer en bewaking van de Key Performance Indicatoren en het beheer van complexe IT infrastructuren verschuift van reactief naar proactief.